Contact

Blokvlak garandeert haar producten op materiaal en productiefouten gedurende 12 maanden volledig. Onoordeelkundig gebruik voorbehouden. (zie download)

Alle leveringen vallen onder de Algemene Handelsvoorwaarden van Delmo Techniek, een gratis exemplaar wordt u op verzoek toegezonden of kunt u downloaden middels deze link: voorwaarden